Thông báo về việc tiếp nhận tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo ở nhà trường

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT HOÀNG QUỐC VIỆT

 


Số: 271/TB-HQV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Võ Nhai, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân

liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo ở nhà trường

 

Thực hiện công văn số 1586/SGD ĐT-VP ngày 28/9/2017 về việc tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo;

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý tại nhà trường; kịp thời tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức liên quan đến công tác  quản lý và giáo dục của Nhà trường, Trường THPT Hoàng Quốc Việt thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng: 0208.3828.123 (trực trong giờ hành chính tại trụ sở Trường THPT Hoàng Quốc Việt, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên).

Số điện thoại Hiệu trưởng Lê Hải Thanh: 0208.3503.686

2. Địa chỉ thư điện tử: thpthqv@gmail.com

3. Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận:

- Các vấn đề liên quan đến hoạt động giáo dục của Nhà trường.

- Thái độ, đạo đức, trách nhiệm và tác phong trong thi hành nhiệm vụ, thực hiện công tác giáo dục của đội ngũ viên chức Nhà trường.

- Việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính của các bộ phận thuộc Nhà trường

4. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị:

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Trường THPT Hoàng Quốc Việt.

- Thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (hoặc địa chỉ thư khi cần liên hệ) của các cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

- Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

Trường THPT Hoàng Quốc Việt thông báo để cha mẹ học sinh, học sinh và người dân biết để phản ánh kịp thời.

 

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- BGH, C.Đoàn, Đoàn trường, GVCN;

- Thông báo bảng tin, Website;

- Lưu VT.

 

 

                                                                                                                  Lê Hải Thanh

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 8
Tháng 11 : 585
Năm 2022 : 103.675